تولید ساعتی 1700T سنگ پر وعده

شرکت(انجمن) آموزش گردشگری و هتلداری کویر - گردشگری سلامت

روی کوه مشرف به اين دو راهی، سنگی شبيه يک آدمک مشخص است. دره‌ی سمت راست اين کوه، "دينوا" و دره‌ی سمت چپ "رکهای اسماعيل آباد " نام دارد. باز دره‌ی سمت چپی را پيش می‌گيريم. در اين دره ديگر آثاری از درختچه‌های زرشک نيست و جای آنها را درختچه‌های پر از تيغی می‌گيرند که بايد با حواس جمع از لابلای آنها گذر کرد. جوی آبی که از دره‌ی "وی‌در".


شرکت(انجمن) آموزش گردشگری و هتلداری کویر - گردشگری سلامت

روی کوه مشرف به اين دو راهی، سنگی شبيه يک آدمک مشخص است. دره‌ی سمت راست اين کوه، "دينوا" و دره‌ی سمت چپ "رکهای اسماعيل آباد " نام دارد. باز دره‌ی سمت چپی را پيش می‌گيريم. در اين دره ديگر آثاری از درختچه‌های زرشک نيست و جای آنها را درختچه‌های پر از تيغی می‌گيرند که بايد با حواس جمع از لابلای آنها گذر کرد. جوی آبی که از دره‌ی "وی‌در".


Pre:تبت سنگ شکن معدن
Next:5000 سران آونگ چرخ