تجهیزات برای تولید کود باطله

آسياب خردكن - آریا پرتو - سرشاخه خرد کن -آسیاب کود

آسياب خردكن تولید شرکت آریا پرتو ، آسیاب کود، خرد کن مواد ، سرشاخه خرد کن ، آسیاب گوگرد، آسیاب خط تولید کود ، خرد کن برگ نخل ، تیغه های چکشی ، تیغه چاقویی. . خاص خرد و به اندازه های مناسب تبدیل کرد .استفاده از تجهیزات خرد کن مناسب می تواند علاوه بر افزایش کیفیت کود تولید مدت زمان تولید را کاهش دهد. آسیاب خردکن.


ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻓﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ - سازمان مدیریت پسماند - شهرداری

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻓﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد. آﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش. وﯾﻨﺪرو، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز. ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﺰاده ﺷﻮﺷﺘﺮی. 1. ، ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮزاده ﺣﻘﯿﻘﯽ. 2. ، ﯾﻠﺪا ﺑﺴﯿﻢ. 3. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در روش وﯾﻨﺪرو، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد. ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای راﻫﺒﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و.


تجهیزات برای تولید کود باطله,

ساخت، نصب و خدمات پس از فروش خطوط جدا سازی و - شرکت ماشین سازی .

تجهیزات صنعت نفت تامین انواع لوله ها ي بدون درز ، درز دار، تامین انواع فلنج ها، تامین انواع شیرآلات · خط رنگ صنعتی طراح و تولید کننده انواع خط رنگ صنعتی شامل ED، PT، کابین پاشش، کوره ها و تصفیه کننده گازهای آلاینده · ماشین آلات مدیریت پسماند طراحی، ساخت، نصب و خدمات پس از فروش خطوط جدا سازی و پردازش پسماند، نیروگاه.


آشنایی با روش بازیافت زباله و تولید کود کمپوست - ایران صنعت .

23 مارس 2013 . در تهیه كود از زباله، دفع مواد غیر قابل كمپوست، جداسازی مواد غیرقابل كمپوست، میزان نیاز به كمپوست، و نحوه كاربرد آن، تولید بو و كنترل آن، جنبه های .. بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده.


استاندارد تجهیزات

شبكه جمع آوري فاضالب مشترك. 15. Commercial wastewater. فاضالب تجاري. 16. Commercial solid waste. مواد زائد تجاری. 17. Composting. كمپوست سازی )تولید كود آلی. از زباله(. 18. Construction and demolition waste. نخاله های ساختمانی. 19. جدول2ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس کنترل بهداشت و ایمنی مراکز پیش از دبستان.


بزرگ‌ترین کارخانه تولید کود گوگرددار ایران بهره‌برداری شد. - سرمایه .

3 مه 2010 . خبرگزاری فارس: بزرگ‌ترین کارخانه تولید کود آلی گرانوله گوگردی کشور در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به بهره‌برداری رسید. . وی عناوین طرح توسعه‌ای را شامل توسعه ماشین‌های کاغذ، واحدهای تولید خمیر از کاغذ باطله بیان کرد و افزود: احداث نیروگاه ۵۰ مگاواتی، چوب پلاست، تولید الوار چوبی، کاغذ لمینت و کاغذ.


تولید کود - آریا پرتو - ترنر - خرد کن - سرند - آسیاب

آریا پرتو تولید کننده تجهیزات تولید کود های آلی و شیمیایی.کمپوست ترنر.انواع سرند.خط گرانول و پلت .انوع آسیاب و خرد کن .دستگاههای بسته بندی وکیسه.


ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻓﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ - سازمان مدیریت پسماند - شهرداری

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻓﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد. آﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش. وﯾﻨﺪرو، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز. ﻋﺒﺎس ﻋﻠﯿﺰاده ﺷﻮﺷﺘﺮی. 1. ، ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮزاده ﺣﻘﯿﻘﯽ. 2. ، ﯾﻠﺪا ﺑﺴﯿﻢ. 3. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ... در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در روش وﯾﻨﺪرو، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد. ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای راﻫﺒﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و.


تجهيزات مورد نياز توليد كمپوست - ورمي كمپوست

آموزش تهیه کود ورمی کمپوست (تبدیل زباله به کود). این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه ورمی کمپوست و کرم خاکی استفاده شده. این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود بسیار موفق بوده است. بهترین مجموعه برای کسب و کار زود بازده از ابتدا تا انتهای تولید کود و کرم خاکی و کسانی که به فکر کسب درآمد و موفقیت در این.


آشنایی با روش بازیافت زباله و تولید کود کمپوست - ایران صنعت .

23 مارس 2013 . در تهیه كود از زباله، دفع مواد غیر قابل كمپوست، جداسازی مواد غیرقابل كمپوست، میزان نیاز به كمپوست، و نحوه كاربرد آن، تولید بو و كنترل آن، جنبه های .. بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده.


معرفی روش های تولید و استخراج بیوگاز - هایپر دانش گروه مهندسی .

29 دسامبر 2016 . می باشند. هر سه نوع دستگاه قادر به تولید بیوگاز و کود می باشند لیکن در ساخت آنها از مصالح متفاوتی استفاده می شود لذا هزینه سا. تخ . ام و تخمیر آن در چاه این گاز را تولید و در حمام مورد استفاده قرار می داده است. لیکن در سال ... بدلیل سادگی ساختمان و عدم نیاز به وسایل در ایران نسبت به مدل هندی برای روستاه. ه. ای ما در.


دانلود فایل

9, پارس تولید نیک آفرینان بهتا, سحر شیرعلی نسب, مرکز رشد اقماری دانشگاه پیام نور کرمان, پزشکی ، تجهیزات پزشکی، داروها و داروهای گیاهی, تولید نوشیدنی با خواص گیاهی و دارویی, رشد . 15, نانو گهر نیکنامان پارس, رضا محمدی نژاد, مرکز رشد اقماری سیرجان, نانو, تولید نانوساختارهای مغناطیسی از باطله ی سنگ آهن, رشد. 16, زیست.


: ابن بایر: آیا قارچها پلاستیک جدید هستند؟ | TED Talk

اما قبل از این، لازم است با شما در مورد مواد مصنوعی مانند پلاستیک صحبت کنم، که نیازمند مقدار زیادی انرژی برای تولید دارند و به دلیل مسائل مربوط به دفعشان آنها به آهستگی . که در زمان استفاده، خیلی مشابه پلاستیک عمل می کند، اما از ضایعات محصولات درست می شوند و کاملا قابل تبدیل شدن به کود (کمپوست) در پایان زندگیشان هستند.


ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﻭﺵ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻫﻮﺍﺯﻯ ﺳﺎﻛﻦ ﻭ ﻫﻮﺍﺯﻯ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺍﺧﺘ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻫﻮﺍﺯﻯ ﺳﺎﻛﻦ ﻭ ﻫﻮﺍﺯﻯ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺳﺒﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺯﺍﺋﺪﺍﺕ ﺟﺎﻣﺪ ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: . (ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ، ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ) ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷﺪ. ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﺎﻙ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ [7]. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ. ﺭﻭﺵ ﻫﻮﺍﺯﻯ ﻭ ﺑﻰ ﻫﻮﺍﺯﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ. ﻫﻮﺍﺯﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻯ ﻛﻮﺩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ . ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ، ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻫﻤﺰﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ﻫﻮﺍﺩﻫﻰ.


اﯾﺮان ﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ دراراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘ - مدیریت اراضی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮد داﻣﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ. ﻣﻐﻔﻮل ﻣﯽ . ﻣﺎر ﻣﺮﮐﺰ. ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وزارت ﺟﻬﺎد. ﮐﺸﺎورزي. (. 1391. ) ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از. 20. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻮد. داﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد. (. ﺟﺪول. )1. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﻮﻻت داﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺎز. زﯾﺴﺘﯽ. (. ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ، .. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴ. ﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎت.


مطالعه فرآیند تولید بیوگاز با استفاده از مخلوط شیرابه زباله شهری و .

23 جولای 2017 . and Animal Waste. JHRC. Volume 3, Issue 2, Summer 2017. 44. Downloaded from jhc.mazums at 3:38 +0430 on Friday April 27th 2018 . می شود. هضم بی هوازی شیرابه و فضوالت با تولید گاز، تصفیه شیرابه زباله و همچنین تولید کود، روشی .. تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای ساخت هر واحد اشاره شد. با وجود.


ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد د - تحقیقات اقتصاد و .

15 مارس 2015 . داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان داراي. داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻮده. اﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزي. ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ، زﻣﯿﻦ. ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻃﻮﻻﻧﯽ. ﺗﺮي داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ، ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. (. Lu ... ﮔﯿﺮي از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﮐﻮددﻫﯽ. 1,684. 1,006. 0,597. 20. اﻃﻼع از ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري ﺧﺎك. 1,947. 1,165. 0,598. 21. -. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ.


انواع کود های ورمی کمپوست - ورمی کمپوست

در صورتی که در بستر کمپوست زباله شهرداری درست برعکس آنمی باشد و افزایش جمعیت تدریجی، رشد بالینی کرمها سریع، مهاجرت و تولید کود نیز سریع جواب می دهد. . مجددا با اضافه نمودن لایه ای از کاغذ های باطله یک لایه نازک خاک باغچه نیز روی آن اضافه و سطح آن را با ایجاد پوشش مناسب از گزند نور خورشید-سرما-پرندگان و طیور خانگی.


سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز - آمار عملکرد سال 89 سازمان

30 آوريل 2011 . کلیه ماشین آلات و تجهیزات این کارخانه در اواخر سال 87 توسط سازمان خریداری و کار بهره برداری و شروع تولید محصول از این کارخانه از اوایل سال 88 آغاز گردیده است در حال حاضر میزان تولید روزانه این کارخانه حدود 30 تن در روز بوده و کودهای تهیه شده متناسب با نوع درختان یا گل و گیاه و نیاز مناطق شهرداری تولید و عرضه می.


بازیافت کاغذ - جلسه چهارم - Tebyan - تبیان

9 سپتامبر 2014 . اهداف: شناخت صنعت بازیافت کاغذ - کنترل کیفیت کاغذ. وسایل مورد نیاز: چهار نوع مختلف دستمال کاغذی - پول خرد فلزی - کاسه آب - قطره چکان. 4-1 صنعت بازیافت کاغذ. در مراکز جمع آوری مواد قابل بازیافت، کاغذهای باطله در بسته های بزرگ بسته بندی شده و به کارخانجات بازیافت و یا ساخت کاغذ منتقل می شوند.


ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﯾ - فصلنامه علوم و تکنولوژی .

28 نوامبر 2007 . از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘـﻮدر اﺳـﺘﺨﻮان و. ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت در. ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎ. ،. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﻣﺨﻤﺮ از ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﻞ ﺳﺎزی. ،. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ از. زاﯾﺪ. ات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻘـﻮا و. ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰی اﺷﺎره ﮐﺮد . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر روزاﻧﻪ. 7/32. ﺗﻦ. زﺑﺎﻟﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﭼﻮب و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﯽ، ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮوه.


.vermi کمپوست( خاکی )ورمی فناوری تولید کود از کرم

فناوری تولید کود از کرم. خاکی )ورمی. کمپوست( .vermi. IV. در. ادامه. از. افرادی. که. من. را. در. نوشتن. این. کتاب. راهنمایی. کردند،. کمال. تشکر. و. قدردانی. را. دارم،. همچنین. به تمامی مهندسین این مرز و بوم که برای عمران و آبادانی این. مملکت تالش می کنند خدا قوت عرض می کنم. فهرست. سخن. ی. با. خوانندگان ............ .


دریافت

19 آوريل 2012 . ضمن دفن بهداش تی زباله، عالوه بر استحصال گاز )متان(،. ش یرابه حاصل ه از زباله نیز پ س از تصفیه ب رای آبیاری. درختان غیرمثمر مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون سازمان مدیریت پسماند در ارتباط با تولید. بیوگاز و کود از پسماند، اقدام به خریداری تجهیزات دستگاه. و عقد قرارداد با یک شرکت و راه اندازی.


ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﻮﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﻫﻀﻢ ﮐﻮدﮔﺎوي، ﻓﺎﺿﻼ

و. pH. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از. 40. روز ﻫﻀـﻢ ﺑـﯽ. ﻫـﻮازي. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺟﺪول. -1. ﺗ. ﺮﮐﯿﺐ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺑﯽ. ﻫﻮازي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮﮔﺎز. Table 1- Different combination of anaerobic co-digestion substrates to produce biogas. ﺗﯿﻤﺎر. Treatment. ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي (ﮔﺮم). Municipal waste (g). ﮐﻮد ﮔﺎوي (ﮔﺮم). Cow manure (g). ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﮔﺮم). Kitchen waste (g). 1. 200.


ﻳﻲ ﺎ ﻴﻤﻴ ﻭ ﮐﻮﺩ ﺷ ﻳﻲ ﺎ ﻴﻤﻴ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻮﺩ ﺷ ﻲ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻏﻨ ﻲ ﺮ - نشریه علوم آب و خاک

11 مارس 2011 . ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﻱ ﻣـﺼﺮﻑ ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ،. ﺭﻭﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺍﻭﺭﻩ ﺁﺯ. ﺩﻳﺪﻩ . ﺷﺪ. ﻭﺍﮊﻩ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻴﻠﻛ. ﺪ. :ﻱ. ﮐﻮﺩ ﺷ. ﻴﻤﻴ. ﺎ. ﻳﻲ. ، ﮐﻮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻟ. ﻲ. ، ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺧﺎﻙ، ﺑ. ﻴ. ﻮﻣﺎﺱ ﻣ . ﻳﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ. ﻫـﺎ. ﺣـﺎﻭﻱ. ﺟﻤﻌ. ﻴ. ﺖ ﺯ. ﺎﺩﻳ. ﻱ. ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺧـﺎﮎ،. ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.


Pre:آخرین شن و ماسه شن و ماسه سنگ تجهیزات شستشو
Next:سولفات باریم خط تولید آسیاب، سولفات باریم